close

منو

عوارض خروج از کشور

عوارض خروج از کشور

عوارض خروج از کشور در سال 1402 بر اساس اعلام وزارت امور اقتصاد ودارایی و به موجب قانون بوجه سال 1402 کل کشور به شرح زیر اعلام میگردد

مسافر عادی : مرتبه اول 400 هزار تومان مرتبه دوم 600هزار تومان و مرتبه سوم وبالاتر 800 هزار تومان

همچنین عوارض خروج کشور برای مسافرین  حج تمتع و عمره مرتبه اول 132 هزارتومان  ومرتبه دوم 198 هزار تومان  و مرتبه سوم وبالاتر 264 هزار تومان میباشد

زائران عتبات عالیات ( مرز هوایی ) مرتبه اول 37 هزارو 500 تومان  ومرتبه دوم 45 هزار تومان و مرتبه سوم وبالاتر 45 هزار تومان

زائران عتبات عالیات (مرز زمینی و دریایی) مرتبه اول 12هزارو 500 و مرتبه دوم 15هزار ومرتبه سوم وبالاتر 15هزار تومان 

مرزنشینان هوایی :مرتبه اول 75 هزار تومان مرتبه دوم 600 هزارتومان و مرتبه سوم و بالاتر 800 هزار تومان

  مرزنشینان (مرززمینی ودریایی ) : مرتبه اول 25 هزار تومان ومرتبه دوم 600 هزار تومان ومرتبه سوم وبالاتر 800 هزار تومان

 ورزشکاران تیم های ملی بامجوز وزارت ورزش وجوانان : مرتبه اول 264 هزار تومان ومرتبه دوم 264 هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر 264 هزار تومان

   عبارت تمام مرزها، شامل مرزهای زمینی، هوایی و دریایی می باشد.

توجه : ضرورت است حسب مفاد دستور العمل شماره 44353مورخ 1397/9/19 شعب از دریافت وجوه یاد شده ازطریق فیش نقدی خودداری نموده و مراجعین را برای پرداخت عوارض خروج از کشور به درگاهها وکانال های پرداخت الکترونیکی راهنمایی نمایند .

آدرس سایت سداد برای پرداخت اینترنتی عوارض خروج از کشور:

sadadpsp.ir/tollpayment


خبرنامه

در صورتی که کد تصویری خوانا نبود کلیک کنید